Partnerska współpraca Brain Embassy i Sieci Przedsiębiorczych Kobiet przy tworzeniu pierwszej w Polsce przestrzeni co-creatingowej dla kobiet.