Brain Embassy, aby przyspieszyć ekspansję międzynarodową, podjęło współpracę z  essensys plc* - liderem technologii flex-space.