Co-creating Brain Embassy oczami memberów – wywiad z Iwoną Niemyjską.